ROZSZERZONA GWARANCJA MYJEK I KOSIAREK LEHMANN - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ W JEDNYM MIEJSCU

Proces przeglądu technicznego w ramach wydłużenia gwarancji urządzenia myjki i kosiarki spalinowej obejmuje szereg kroków mających na celu zapewnienie, że sprzęt działa zgodnie z oczekiwaniami klienta i spełnia standardy bezpieczeństwa. Przegląd ma na celu zapewnienie klientowi bezpiecznej i skutecznej pracy urządzenia, a także wykrycie ewentualnych usterek, które mogą być naprawione na koszt producenta.

CENNIK USŁUG ROZSZERZONEJ GWARANCJI

Przegląd kosiarki – 200 zł
Przegląd myjki ciśnieniowej – 150 zł

SZCZEGÓŁY OFERTY

Wszystkie ceny są cenami brutto. Czas trwania serwisu jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z klientem. Sprzęt oddany do serwisu powinien być kompletny i oczyszczony. W przypadku oddania zabrudzonego sprzętu serwis może naliczyć dodatkową opłatę za oczyszczenie sprzętu w wysokości 50 zł.

DODATKOWE INFORMACJE

Przegląd ma charakter odpłatny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem udostępniony na stronie internetowej. Ewentualne koszty transportu związane z przeglądem serwisowym pokrywa Uprawniony z Gwarancji. Przeglądu należy dokonać między 23 a 24 miesiącem od zakupu. Niewykonanie przeglądu serwisowego w wymaganym terminie wyłącza wszelkie obowiązki. Uprawniony z Gwarancji traci wszelkie prawa wynikające z Gwarancji, a gwarancja ta wygasa wraz z upływem terminu na wykonanie przeglądu serwisowego bez możliwości wznowienia.

PRZEGLĄD MASZYN I URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH - WYBIERZ SPRAWDZONY SPOSÓB NA NIEZAWODNOŚĆ

Standardowy koszt przeglądu gwarancyjnego w ramach wydłużenia ochrony gwarancyjnej uzależniony jest od typu urządzenia (szczegóły w cenniku usług) i dotyczy sprzętu, który jest wolny od wad, a nasze działania ograniczają się do skontrolowania i regulacji urządzenia oraz przygotowania go do pracy. W przypadku wykrycia usterki lub wymiany któregokolwiek z podzespołów urządzenia, całkowity koszt przeglądu ulegnie zmianie uprzednio konsultując zgodę na ewentualną naprawę z Klientem. Naprawy wykonujemy za kolejnością, według terminu przyjęcia sprzętu. Gwarancją jakości nie są objęte wady części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki, filtry, uszczelki. Rejestracji przed przeglądem prosimy dokonywać na dedykowanej stronie serwisu: https://serwisuj.com/

WYKONANYCH PRZEGLĄDÓW PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI PRZEZ KLIENTÓW LEHMANN POLSKA
0
JAK SPRAWDZAMY TWOJĄ KOSIARKĘ SPALINOWĄ?

Proces przeglądu technicznego w ramach gwarancji urządzenia kosiarki spalinowej obejmuje szereg kroków mających na celu zapewnienie, że sprzęt działa zgodnie z oczekiwaniami klienta i spełnia standardy bezpieczeństwa. Ma na celu zapewnienie klientowi bezpiecznej i skutecznej pracy urządzenia, a także wykrycie ewentualnych usterek, które mogą być naprawione na koszt producenta. 

Poznaj opis takiej procedury:

PRZYJĘCIE URZĄDZENIA – Pracownik serwisu przyjmuje kosiarkę spalinową od klienta. Sprawdza dokumentację gwarancyjną, aby potwierdzić, że urządzenie znajduje się w okresie gwarancji. WIZUALNA OCENA – Dokonuje wizualnej oceny zewnętrznego stanu kosiarki spalinowej. Szuka widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia elementów czy śladów korozji. TESTY FUNKCJONALNE – Uruchamia kosiarkę i przeprowadza testy funkcjonalne, sprawdzając jej działanie. Testuje rozruch silnika, obroty noża, prędkość jazdy (jeśli dotyczy), a także systemy bezpieczeństwa. INSPEKCJA TECHNICZNA – Przystępuje do bardziej szczegółowej inspekcji technicznej. Sprawdza stan silnika, przekładni, noża tnącego, paska napędowego oraz innych elementów. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA – Jeśli konieczne, przeprowadza czyszczenie lub konserwację kosiarki. Usuwa zanieczyszczenia z silnika, obudowy, filtra powietrza i innych obszarów, które mogą wpłynąć na działanie urządzenia. Smaruje ruchome części, jeśli wymaga tego instrukcja obsługi. NAPRAWY – Jeśli podczas przeglądu zostaną wykryte jakiekolwiek usterki objęte gwarancją, pracownik serwisu dokonuje niezbędnych napraw.

Lista kontrolna elementów które sprawdzamy:

SILNIK: sprawdzenie stanu silnika, jego płynności pracy i poziomu hałasu. NOŻE TNĄCE: ocena stanu noży tnących, ich ostrości oraz prawidłowego montażu. PRZEKŁADNIA: kontrola stanu przekładni, sprawdzenie czy nie ma luzów oraz czy praca jest płynna. PASEK NAPĘDOWY: sprawdzenie naciągu paska napędowego oraz jego stanu, ewentualna regulacja lub wymiana. FILTR POWIETRZA: ocena czystości filtra powietrza, ewentualna wymiana lub czyszczenie. BEZPIECZEŃSTWO: sprawdzenie działania systemów bezpieczeństwa, takich jak hamulec, blokada noża, oraz uchwyt zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem.

JAK SPRAWDZAMY TWOJĄ MYJKĘ CIŚNIENIOWĄ?

Proces przeglądu technicznego w ramach gwarancji urządzenia myjki ciśnieniowej obejmuje kilka kroków, aby zapewnić kompleksową ocenę stanu sprzętu oraz ewentualne naprawy zgodnie z warunkami gwarancji. 

Poniżej przedstawiamy opis takiej procedury:

PRZYJĘCIE URZĄDZENIA – Na początku procesu pracownik serwisu przyjmuje myjkę ciśnieniową od klienta. Sprawdza dokumentację gwarancyjną, aby upewnić się, że urządzenie znajduje się w okresie gwarancji. WIZUALNA OCENA – Pracownik serwisu przeprowadza wizualną ocenę zewnętrznego stanu myjki ciśnieniowej. Szuka oznak uszkodzeń mechanicznych, zarysowań, czy też widocznych wycieków. TESTY FUNKCJONALNE – Uruchamia urządzenie i przeprowadza testy funkcjonalne, sprawdzając czy wszystkie podzespoły działają prawidłowo. Testuje ciśnienie wody, pracę silnika, akcesoria (np. pistolet, wąż) i ewentualne funkcje dodatkowe. INSPEKCJA TECHNICZNA – Pracownik serwisu przystępuje do bardziej szczegółowej inspekcji technicznej. Otwiera obudowę, aby zbadać wewnętrzne elementy myjki ciśnieniowej. Sprawdza stan przewodów, filtrów oraz innych podzespołów. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA – Jeśli konieczne, przeprowadza czyszczenie lub konserwację urządzenia. Usuwa zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na jego działanie. Wymienia uszkodzone elementy, które są objęte gwarancją.

Lista kontrolna elementów podczas sprawdzenia: 

CIŚNIENIE WODY: sprawdzenie czy osiągane ciśnienie odpowiada parametrom określonym w specyfikacji urządzenia. SILNIK: ocena pracy silnika pod kątem płynności, hałasu oraz wydajności. FILTRY: kontrola czystości i ewentualna wymiana filtrów, aby zapewnić odpowiednią jakość wody i chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami. AKCESORIA: sprawdzenie stanu pistoletu, węża, dyszy oraz innych akcesoriów, które mogą być objęte gwarancją. FUNKCJE DODATKOWE: testowanie ewentualnych funkcji specjalnych, takich jak regulacja ciśnienia czy ustawienia strumienia wody.

Dbanie o sprawność myjki ciśnieniowej to gwarancja jej niezawodności przez długie lata. Zapewnia bezproblemowe i skuteczne usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń z różnych powierzchni, co przyczynia się do niezmiennego utrzymania czystości i estetyki otoczenia. Regularne korzystanie z działającej myjki ciśnieniowej pozwala również zapobiegać nagromadzeniu się brudu, który może prowadzić do powstawania szkodliwych dla zdrowia bakterii oraz zwiększać ryzyko uszkodzenia powierzchni.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBSŁUGI AUTORYZOWANEGO SERWISU URZĄDZEŃ LEHMANN I MASZYN OGRODOWYCH

Zaufaj naszemu serwisowi i pozostaw swoje urządzenia Lehmann pod okiem wykfalifikowanych mechaników. Zadbamy, aby Twoje narzędzia ogrodowe były gotowe na każde wyzwanie. Nasi doświadczeni specjaliści nie tylko naprawią ewentualne usterki, ale także przeprowadzą kompleksowy przegląd techniczny, który zapewni optymalne działanie urządzeń. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu możesz cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem swoich narzędzi ogrodowych przez wiele lat. Nasz serwis oferuje także szybką i skuteczną obsługę, dzięki czemu Twój sprzęt zostanie naprawiony w krótkim czasie, minimalizując przestoje i niedogodności. Dodatkowo, korzystając z naszych usług, masz pewność, że używamy tylko oryginalnych części zamiennych, co gwarantuje solidność i trwałość naprawy. Nasz priorytet to pełne zadowolenie klienta, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby każde urządzenie Lehmann opuściło nasz serwis w idealnym stanie.